Bangor Punta - Cal 33


Angebot Preis
* Cal - 33-2 Sailboat
Feb 20, 2019 - Feb 21, 2019
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1986
Liegt in: USA / Bradenton
€3,019,530.00
* Cal - 33-2 Sailboat
Feb 5, 2019 - Feb 7, 2019
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1986
Liegt in: USA / Bradenton
€2,964,130.00
* CAL 33-2
Mar 8, 2016 - Apr 8, 2016
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1989
Liegt in: USA / Westbrook
€34,925.90
* Cal - 33-2
Mar 2, 2016 - Mar 3, 2016
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1987
Liegt in: USA / Marina del Rey
€37,493.00
€3,749,340.00
* CAL 33
Nov 6, 2015 - Feb 14, 2016
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1988
Liegt in: USA / Portsmouth
€37,164.70
* CAL 33
Jun 25, 2015 - Jul 25, 2015
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1986
Liegt in: USA
€27,672.10
* Cal - 33
Jun 14, 2015 - Jul 4, 2015
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1969
Liegt in: USA
€20,028.00
€20,187.00
* Cal - 33-2
Dec 31, 2014 - Jun 25, 2015
erkannt als Bangor Punta - Cal 33 (33.3333%)
Länge: 10.06 m
Baujahr: 1986
€31,142.00